Belastingvoordeel door te geven

De Wensstichting heeft een ANBI status, daarom mag u bij uw belastingaangifte de gift aftrekken van uw inkomen.

Geld schenken aan de Wensstichting

Fijn dat u ons initiatief wilt ondersteunen!

Uw gift of bijdrage is mogelijk op bankrekeningnummer NL09RABO0114175004 ten name van de Wensstichting.

U kunt uw donatie storten op
NL09 RABO 0114 1750 04
ten name van de Wensstichting

Bedankt voor uw gift namens alle leden van de Junior Kamer Vechtdal (JCI Vechtdal).