Wat is de Wensstichting?

De wensstichting Vechtdal is een initiatief van de Juniorkamer Vechtdal.

De stichting zet zich in de regio Vechtdal in om voor organisaties en natuurlijke personen maatschappelijk verantwoorde projecten te verwezenlijken. Enerzijds kunnen sponsoren zich melden om onze projecten te steunen, anderzijds kunnen organisaties en natuurlijke personen zich melden met wensen waarin de Wensstichting iets kan betekenen.

Jaarlijks worden één of meerdere projecten door de wensstichting gekozen en gesteund.

Doel wensstichting

Het doel van de Wensstichting is het voorzien in materiële behoeften van personen en/of organisaties die maatschappelijk actief zijn in het Vechtdal. Gegadigden kunnen zich via de website aanmelden om daar hun wens kenbaar te maken.

Wensen

Wensen kunnen alleen van materiële aard zijn. De Wensstichting zorgt voor de aanschaf en overhandiging van het object. Het bestuur van de stichting maakt in overleg met de Juniorkamer een keuze onder de ingekomen wensen.

Voorbeelden van wensen kunnen zijn: een nieuw speeltoestel bij een kinderopvang, een nieuw ingerichte koffiekamer in het bejaarden zorgcentrum, een website voor een lokale maatschappelijk actieve organisatie etc.

Wie kunnen meedoen?

Organisaties en personen die maatschappelijk verantwoord actief zijn binnen de regio Vechtdal kunnen zich aanmelden. Het doel dient altijd maatschappelijk verantwoord en van materiële aard te zijn. Op het aanvraagformulier dient de aard en noodzaak van het gevraagde ingevuld te worden.

Sponsoren

Zowel bedrijven als particulieren kunnen de wensstichting steunen. Dit kan door middel van een donatie of sponsoring van een evenement. Ook kunnen bedrijven of particulieren donateur worden van de stichting. Zeker voor bedrijven is een donatie aan de wensstichting dankbaar en direct terug te zien in uw eigen regio. Interesse? U kunt zich aanmelden. Wij nemen vervolgens graag contact met u op!

Share |